KFC restaurants Near Pres. J. P. Laurel Hwy, Lipa, 4217