KFC restaurants Near Maharlika Hwy, Urdaneta, 2428