KFC restaurants Near Maharlika Hwy, San Jose, 3121