KFC restaurants Near J. P. Laurel Ave, Davao, 8000